หมวดหมู่:

selamlaşt

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงselamlaşt

  • การออกเสียง : merhaba
    merhaba [tr]