หมวดหมู่:

see <zagryzaj>

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsee <zagryzaj>

  • การออกเสียง : kochanie
    kochanie [pl]