หมวดหมู่:

see <mogąc>

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsee <mogąc>

  • การออกเสียง : USA USA [de]
  • การออกเสียง : doczekać się doczekać się [pl]