หมวดหมู่:

sconvolgere

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsconvolgere

  • การออกเสียง : sconvolgiamo sconvolgiamo [it]
  • การออกเสียง : sconvolgono sconvolgono [it]