• การออกเสียงคำว่า ergonovine ergonovine [en]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ergoline ergoline [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Convolvulaceae Convolvulaceae [en]
 • การออกเสียงคำว่า politekniko politekniko [eo]
 • การออกเสียงคำว่า Chemiker Chemiker [de]
 • การออกเสียงคำว่า thioketone thioketone [en]
 • การออกเสียงคำว่า Wissensportal Wissensportal [de]
 • การออกเสียงคำว่า Biophysik Biophysik [de]
 • การออกเสียงคำว่า biolog biolog [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Biochemiker Biochemiker [de]
 • การออกเสียงคำว่า allyl alcohol allyl alcohol [en]
 • การออกเสียงคำว่า biopterin biopterin [en]
 • การออกเสียงคำว่า sulfoxide sulfoxide [en]
 • การออกเสียงคำว่า pterin pterin [en]
 • การออกเสียงคำว่า 燐 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 珪素 珪素 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 炭素 炭素 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 硼素 硼素 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า Atomkraaftwierker Atomkraaftwierker [lb]
 • การออกเสียงคำว่า Atomkraaftwierk Atomkraaftwierk [lb]
 • การออกเสียงคำว่า Atomkraaft Atomkraaft [lb]
 • การออกเสียงคำว่า Atomer Atomer [lb]
 • การออกเสียงคำว่า entrar en ebullición entrar en ebullición [es]
 • การออกเสียงคำว่า condenser condenser [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Oort cloud Oort cloud [en]
 • การออกเสียงคำว่า species species [en]
 • การออกเสียงคำว่า Bernoulli Bernoulli [de]
 • การออกเสียงคำว่า Albert Einstein Albert Einstein [de]
 • การออกเสียงคำว่า os coxae os coxae [la]
 • การออกเสียงคำว่า hadron hadron [en]