หมวดหมู่:

schnapps

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงschnapps

  • การออกเสียง : sgnape
    sgnape [vec]