หมวดหมู่:

scattered

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงscattered

  • การออกเสียง : przysiółek przysiółek [pl]
  • การออกเสียง : Vila Vila [sv]
  • การออกเสียง : اِدھر اُدھر اِدھر اُدھر [ur]
  • การออกเสียง : پراگندہ پراگندہ [ur]