หมวดหมู่:

sayı rakam

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsayı rakam

  • การออกเสียง : on beş on beş [tr]
  • การออกเสียง : 1014 1014 [tr]