หมวดหมู่:

sants o santes

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsants o santes

 • การออกเสียง : David
  David [en]
 • การออกเสียง : Aaron
  Aaron [en]
 • การออกเสียง : Adam
  Adam [en]
 • การออกเสียง : Sara
  Sara [tt]
 • การออกเสียง : Diana
  Diana [en]
 • การออกเสียง : Samuel
  Samuel [es]
 • การออกเสียง : mar
  mar [es]
 • การออกเสียง : Joan
  Joan [en]
 • การออกเสียง : Rafael
  Rafael [pt]
 • การออกเสียง : Santiago
  Santiago [en]
 • การออกเสียง : juli
  juli [de]
 • การออกเสียง : Jordi
  Jordi [ca]
 • การออกเสียง : Jaume
  Jaume [ca]
 • การออกเสียง : Alexandre
  Alexandre [fr]
 • การออกเสียง : aber
  aber [de]
 • การออกเสียง : Jesús
  Jesús [es]
 • การออกเสียง : Alfred
  Alfred [en]
 • การออกเสียง : Mariana
  Mariana [pt]
 • การออกเสียง : Marina
  Marina [es]
 • การออกเสียง : Roger
  Roger [en]
 • การออกเสียง : Abel
  Abel [en]
 • การออกเสียง : Joaquim
  Joaquim [ca]
 • การออกเสียง : Albert
  Albert [fr]
 • การออกเสียง : Pau
  Pau [pt]
 • การออกเสียง : Artur
  Artur [sv]
 • การออกเสียง : Marc
  Marc [da]
 • การออกเสียง : Emmanuel
  Emmanuel [fr]
 • การออกเสียง : Júlia
  Júlia [ca]
 • การออกเสียง : Ernest
  Ernest [en]
 • การออกเสียง : januari
  januari [sv]
 • การออกเสียง : Adolf
  Adolf [de]
 • การออกเสียง : Josep
  Josep [ind]
 • การออกเสียง : Clement
  Clement [en]
 • การออกเสียง : Joana
  Joana [pt]
 • การออกเสียง : Lluc
  Lluc [ca]
 • การออกเสียง : Miquel
  Miquel [ca]
 • การออกเสียง : Francesc
  Francesc [ca]
 • การออกเสียง : Oriol
  Oriol [ca]
 • การออกเสียง : Víctor
  Víctor [es]
 • การออกเสียง : Sabina
  Sabina [it]
 • การออกเสียง : benet
  benet [ca]
 • การออกเสียง : Sanna
  Sanna [la]
 • การออกเสียง : esteve
  esteve [pt]
 • การออกเสียง : damas
  damas [fr]
 • การออกเสียง : Eduard
  Eduard [de]
 • การออกเสียง : Jutta
  Jutta [de]
 • การออกเสียง : Jacinta
  Jacinta [es]
 • การออกเสียง : dat
  dat [la]
 • การออกเสียง : pere
  pere [ku]
 • การออกเสียง : Ramon
  Ramon [ca]
 • การออกเสียง : Dagobert
  Dagobert [de]
 • การออกเสียง : Manfred
  Manfred [de]
 • การออกเสียง : Justina
  Justina [pt]
 • การออกเสียง : Judit
  Judit [sv]
 • การออกเสียง : Duna
  Duna [hu]
 • การออกเสียง : Carles
  Carles [ca]
 • การออกเสียง : Josefina
  Josefina [ca]
 • การออกเสียง : margarida
  margarida [pt]
 • การออกเสียง : Antoni
  Antoni [ca]
 • การออกเสียง : Salomé
  Salomé [ca]
 • การออกเสียง : Gaspar
  Gaspar [es]
 • การออกเสียง : sandali
  sandali [tl]
 • การออกเสียง : Sergi
  Sergi [ca]
 • การออกเสียง : Llorenç
  Llorenç [ca]
 • การออกเสียง : Guillem
  Guillem [ca]
 • การออกเสียง : fidel
  fidel [ca]
 • การออกเสียง : Lluís
  Lluís [ca]
 • การออกเสียง : Juvenal
  Juvenal [pt]
 • การออกเสียง : Dorotea
  Dorotea [hr]
 • การออกเสียง : Urs
  Urs [ro]
 • การออกเสียง : digna
  digna [pt]
 • การออกเสียง : Adalbert
  Adalbert [de]
 • การออกเสียง : Doda
  Doda [hi]
 • การออกเสียง : Magne
  Magne [ca]
 • การออกเสียง : Arnau
  Arnau [ca]
 • การออกเสียง : Baltasar
  Baltasar [es]
 • การออกเสียง : Diomedes
  Diomedes [en]
 • การออกเสียง : Delfina
  Delfina [pt]
 • การออกเสียง : Àgape
  Àgape [ca]
 • การออกเสียง : roj
  roj [zza]
 • การออกเสียง : sabel
  sabel [eu]
 • การออกเสียง : deri
  deri [tr]
 • การออกเสียง : Ulrica
  Ulrica [sv]
 • การออกเสียง : Vicenç
  Vicenç [ca]
 • การออกเสียง : Andreu
  Andreu [ca]
 • การออกเสียง : Àbac
  Àbac [ca]
 • การออกเสียง : Maria Teresa
  Maria Teresa [ca]
 • การออกเสียง : romà
  romà [ca]
 • การออกเสียง : dion
  dion [eu]
 • การออกเสียง : Bernat
  Bernat [ca]
 • การออกเสียง : Sagar
  Sagar [eu]
 • การออกเสียง : Cosme
  Cosme [pt]
 • การออกเสียง : Berenguer
  Berenguer [ca]
 • การออกเสียง : Josafat
  Josafat [pt]
 • การออกเสียง : Maria Rosa
  Maria Rosa [ca]
 • การออกเสียง : dió
  dió [hu]
 • การออกเสียง : Eudald
  Eudald [ca]
 • การออกเสียง : manel
  manel [af]
 • การออกเสียง : Jofre
  Jofre [ca]
 • การออกเสียง : Úrsula
  Úrsula [es]