หมวดหมู่:

San Gong

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงSan Gong

  • การออกเสียง : 三宮 三宮 [ja]