หมวดหมู่:

samogłoska

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsamogłoska

  • การออกเสียง : O O [en]
  • การออกเสียง : tryftong tryftong [pl]