หมวดหมู่:

salutacions

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsalutacions

  • การออกเสียง : hello
    hello [en]
  • การออกเสียง : viszlát
    viszlát [hu]
  • การออกเสียง : passi-ho bé
    passi-ho bé [ca]