หมวดหมู่:

salutacions

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsalutacions

  • การออกเสียง : hello hello [en]
  • การออกเสียง : viszlát viszlát [hu]
  • การออกเสียง : passi-ho bé passi-ho bé [ca]