หมวดหมู่:

Salut bonjour

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงSalut bonjour

  • การออกเสียง : salut salut [fr]