• การออกเสียงคำว่า Wais Wais [tl]
 • การออกเสียงคำว่า cheng cheng [tl]
 • การออกเสียงคำว่า Kepyas Kepyas [tl]
 • การออกเสียงคำว่า chick chick [en]
 • การออกเสียงคำว่า junkie junkie [en]
 • การออกเสียงคำว่า jingle jingle [en]
 • การออกเสียงคำว่า dodo dodo [en]
 • การออกเสียงคำว่า junk junk [en]
 • การออกเสียงคำว่า trip trip [en]
 • การออกเสียงคำว่า goat goat [en]
 • การออกเสียงคำว่า batuta batuta [tl]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า yut yut [tl] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า le Dakota le Dakota [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Watusi Watusi [pt]
 • การออกเสียงคำว่า sikyo sikyo [tl]
 • การออกเสียงคำว่า tsikiting tsikiting [tl]
 • การออกเสียงคำว่า yakapsul yakapsul [tl]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ginobasan ginobasan [tl] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Japayuki Japayuki [tl]
 • การออกเสียงคำว่า kotong kotong [tl]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า onon onon [tl | fuc] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า tigok tigok [tl]
 • การออกเสียงคำว่า umboy umboy [tl]
 • การออกเสียงคำว่า harang harang [tl]
 • การออกเสียงคำว่า josko josko [tl]
 • การออกเสียงคำว่า praning praning [tl]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tsalak tsalak [tl] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า watot watot [tl] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ismak ismak [tl] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tandyent tandyent [tl] รอการออกเสียง