หมวดหมู่:

Salitang kalye

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงSalitang kalye

 • การออกเสียง : burikit burikit [tl]
 • การออกเสียง : wiwi wiwi [tl]
 • การออกเสียง : upak upak [tl]
 • การออกเสียง : JaJollibeekamijojoinkaba? JaJollibeekamijojoinkaba? [tl]
 • การออกเสียง : harot harot [tl]
 • การออกเสียง : haybol haybol [tl]
 • การออกเสียง : dedma dedma [tl]
 • การออกเสียง : tsekot tsekot [tl]
 • การออกเสียง : bading bading [tl]
 • การออกเสียง : burikat burikat [tl]
 • การออกเสียง : gagamba gagamba [tl]
 • การออกเสียง : Wais Wais [tl]
 • การออกเสียง : dagol dagol [tl]
 • การออกเสียง : durog durog [tl]
 • การออกเสียง : bulig bulig [tl]
 • การออกเสียง : budol budol [tl]
 • การออกเสียง : astig astig [tl]
 • การออกเสียง : mamam mamam [tl]
 • การออกเสียง : tissdrayb tissdrayb [tl]
 • การออกเสียง : kotong kotong [tl]
 • การออกเสียง : opas opas [fi]
 • การออกเสียง : bopol bopol [tl]
 • การออกเสียง : umboy umboy [tl]
 • การออกเสียง : chupangko chupangko [tl]
 • การออกเสียง : kalimot kalimot [tl]
 • การออกเสียง : bakal bakal [tl]
 • การออกเสียง : junti junti [tl]
 • การออกเสียง : gubat gubat [tl]
 • การออกเสียง : bahag bahag [tl]
 • การออกเสียง : bangenge bangenge [tl]
 • การออกเสียง : Japayuki Japayuki [tl]
 • การออกเสียง : haliparot haliparot [tl]
 • การออกเสียง : abnoy abnoy [tl]
 • การออกเสียง : Brunayuki Brunayuki [tl]
 • การออกเสียง : apog apog [tl]
 • การออกเสียง : ekups ekups [tl]
 • การออกเสียง : charing charing [tl]
 • การออกเสียง : yakapsul yakapsul [tl]
 • การออกเสียง : tiklo tiklo [tl]
 • การออกเสียง : kadyot kadyot [tl]
 • การออกเสียง : inindyan inindyan [tl]
 • การออกเสียง : chicas chicas [es]
 • การออกเสียง : tingting tingting [tl]
 • การออกเสียง : tikoy tikoy [tl]
 • การออกเสียง : rumatsada rumatsada [tl]
 • การออกเสียง : datung datung [tl]
 • การออกเสียง : garahe garahe [tl]
 • การออกเสียง : betchot betchot [tl]
 • การออกเสียง : chiching chiching [tl]
 • การออกเสียง : egoy egoy [tl]
 • การออกเสียง : balimbing balimbing [tl]
 • การออกเสียง : buking buking [tl]
 • การออกเสียง : wetpaks wetpaks [tl]
 • การออกเสียง : iskor iskor [tl]
 • การออกเสียง : gaso gaso [eo]
 • การออกเสียง : tililing tililing [tl]
 • การออกเสียง : parak parak [tl]
 • การออกเสียง : buyoy buyoy [tl]
 • การออกเสียง : bagyo bagyo [tl]
 • การออกเสียง : tepok tepok [tl]
 • การออกเสียง : pards pards [tl]
 • การออกเสียง : bugaloo bugaloo [tl]
 • การออกเสียง : jologs jologs [tl]
 • การออกเสียง : tsimay tsimay [tl]
 • การออกเสียง : chichay chichay [tl]
 • การออกเสียง : sinapak sinapak [tl]
 • การออกเสียง : sondo sondo [it]
 • การออกเสียง : tsika tsika [tl]
 • การออกเสียง : sikyo sikyo [tl]
 • การออกเสียง : bebot bebot [tl]
 • การออกเสียง : chikinini chikinini [tl]
 • การออกเสียง : sengot sengot [tl]
 • การออกเสียง : charot charot [tl]
 • การออกเสียง : bongga bongga [tl]
 • การออกเสียง : gising gising [tl]
 • การออกเสียง : garapal garapal [tl]
 • การออกเสียง : jowa jowa [tl]
 • การออกเสียง : goyo goyo [tl]
 • การออกเสียง : yot yot [tlh]
 • การออกเสียง : kelot kelot [tl]
 • การออกเสียง : bayawak bayawak [tl]
 • การออกเสียง : iskurukutoy iskurukutoy [tl]
 • การออกเสียง : golets golets [tl]
 • การออกเสียง : sioki sioki [tl]
 • การออกเสียง : chipipay chipipay [tl]
 • การออกเสียง : botak botak [ind]
 • การออกเสียง : oyab oyab [tl]
 • การออกเสียง : chaca chaca [tl]
 • การออกเสียง : bokya bokya [tl]
 • การออกเสียง : tsikiting tsikiting [tl]
 • การออกเสียง : atik atik [tl]
 • การออกเสียง : tibo tibo [tl]
 • การออกเสียง : hala-hala hala-hala [tl]
 • การออกเสียง : dilaw dilaw [tl]
 • การออกเสียง : tonguts tonguts [tl]
 • การออกเสียง : tigok tigok [tl]
 • การออกเสียง : timang timang [tl]
 • การออกเสียง : ebobot ebobot [tl]
 • การออกเสียง : jontay jontay [tl]
 • การออกเสียง : bruwski bruwski [tl]