หมวดหมู่:

słoneczny

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsłoneczny

  • การออกเสียง : dzień dzień [pl]
  • การออกเสียง : zegar słoneczny zegar słoneczny [pl]
  • การออกเสียง : dzionek dzionek [pl]
  • การออกเสียง : Jest słonecznie Jest słonecznie [pl]
  • การออกเสียง : splot słoneczny splot słoneczny [pl]