หมวดหมู่:

sąvoka /frazė: jausmai/būklės/savybės

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsąvoka /frazė: jausmai/būklės/savybės