หมวดหมู่:

sąvoka: technologijos m./pramonė/gamyba

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsąvoka: technologijos m./pramonė/gamyba