หมวดหมู่:

sąvoka: meteorolog. /kt.gamtos reiškinys

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsąvoka: meteorolog. /kt.gamtos reiškinys