หมวดหมู่:

sąvoka: humanitariniai /socialiniai m.

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsąvoka: humanitariniai /socialiniai m.