หมวดหมู่:

sąvoka: fiziniai /gamtos m.

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsąvoka: fiziniai /gamtos m.