หมวดหมู่:

sąvoka: biomedicinos m.

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsąvoka: biomedicinos m.