หมวดหมู่:

sąvoka: šeima /giminė

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsąvoka: šeima /giminė