หมวดหมู่:

rzymska cyfra

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงrzymska cyfra

  • การออกเสียง : IX
    IX [pl]