หมวดหมู่:

rzeczownik własny

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงrzeczownik własny

 • การออกเสียง : Hamburg Hamburg [de]
 • การออกเสียง : Lina Lina [de]
 • การออกเสียง : Sukiennice Sukiennice [pl]
 • การออกเสียง : Adalbert Adalbert [de]
 • การออกเสียง : Antek Antek [pl]
 • การออกเสียง : Armagedon Armagedon [pl]
 • การออกเสียง : Wozzeck Wozzeck [de]
 • การออกเสียง : Jakubowicz Jakubowicz [pl]
 • การออกเสียง : Wojciechowska Wojciechowska [pl]
 • การออกเสียง : Malarczyk Malarczyk [pl]
 • การออกเสียง : Halszka Halszka [pl]
 • การออกเสียง : Strzembosz Strzembosz [pl]
 • การออกเสียง : Michta Michta [pl]
 • การออกเสียง : Arlekin Arlekin [pl]
 • การออกเสียง : Aleksander Świętochowski Aleksander Świętochowski [pl]
 • การออกเสียง : Michał Górczyński Michał Górczyński [pl]
 • การออกเสียง : Cieślawski Cieślawski [pl]
 • การออกเสียง : Antenor Antenor [la]
 • การออกเสียง : Maria Składankowa Maria Składankowa [pl]
 • การออกเสียง : Hawana Hawana [pl]
 • การออกเสียง : Kreczko Kreczko [pl]
 • การออกเสียง : Zaduszki Zaduszki [pl]
 • การออกเสียง : Potrzebnicki Potrzebnicki [pl]
 • การออกเสียง : Haneczka Haneczka [pl]
 • การออกเสียง : Asturia Asturia [pl]
 • การออกเสียง : Zubrzycki Zubrzycki [pl]
 • การออกเสียง : Antałówka Antałówka [pl]
 • การออกเสียง : Wszystkich Świętych Wszystkich Świętych [pl]
 • การออกเสียง : Hamadriada Hamadriada [pl]
 • การออกเสียง : Doliński Doliński [pl]
 • การออกเสียง : Aspazja Aspazja [pl]
 • การออกเสียง : Bolek Bolek [pl]
 • การออกเสียง : Katarzyński Katarzyński [pl]
 • การออกเสียง : Anna Wyszkoni Anna Wyszkoni [pl]
 • การออกเสียง : Holnicki Holnicki [pl]
 • การออกเสียง : Babia Góra Babia Góra [pl]
 • การออกเสียง : Kwołek Kwołek [pl]
 • การออกเสียง : Zygier Zygier [pl]
 • การออกเสียง : Dosłońce Dosłońce [pl]
 • การออกเสียง : Hańcza Hańcza [pl]
 • การออกเสียง : Żygulski Żygulski [pl]
 • การออกเสียง : Ihnatowicz Ihnatowicz [pl]
 • การออกเสียง : Palikówka Palikówka [pl]