หมวดหมู่:

rzeczownik l. mn.

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงrzeczownik l. mn.

 • การออกเสียง : 50 Hz 50 Hz [pl]
 • การออกเสียง : aborygenowie aborygenowie [pl]
 • การออกเสียง : admonicje admonicje [pl]
 • การออกเสียง : adventyści adventyści [pl]
 • การออกเสียง : adwokaci adwokaci [pl]
 • การออกเสียง : afery afery [pl]
 • การออกเสียง : Afrykanie Afrykanie [pl]
 • การออกเสียง : agrafki agrafki [pl]
 • การออกเสียง : aklamacje aklamacje [pl]
 • การออกเสียง : akolici akolici [pl]
 • การออกเสียง : akrobaci akrobaci [pl]
 • การออกเสียง : akrobatki akrobatki [pl]
 • การออกเสียง : akry akry [cs]
 • การออกเสียง : aktynowce aktynowce [pl]
 • การออกเสียง : aktywa aktywa [pl]
 • การออกเสียง : aktywistki aktywistki [pl]
 • การออกเสียง : akwaria akwaria [pl]
 • การออกเสียง : akwedukty akwedukty [pl]
 • การออกเสียง : alergicy alergicy [pl]
 • การออกเสียง : alianci alianci [pl]
 • การออกเสียง : alkohole alkohole [de]
 • การออกเสียง : alladynki alladynki [pl]
 • การออกเสียง : alpaki alpaki [pl]
 • การออกเสียง : ambicje ambicje [pl]
 • การออกเสียง : Amerykach Amerykach [pl]
 • การออกเสียง : Amerykanami Amerykanami [pl]
 • การออกเสียง : Amerykanka Amerykanka [pl]
 • การออกเสียง : Amerykanów Amerykanów [pl]
 • การออกเสียง : Ameryki Ameryki [pl]
 • การออกเสียง : Amory Amory [pl]
 • การออกเสียง : Analogie Analogie [de]
 • การออกเสียง : androny androny [pl]
 • การออกเสียง : angażanty angażanty [pl]
 • การออกเสียง : Angielki Angielki [pl]
 • การออกเสียง : aniołowie aniołowie [pl]
 • การออกเสียง : annaty annaty [pl]
 • การออกเสียง : anse anse [fr]
 • การออกเสียง : antecedencje antecedencje [pl]
 • การออกเสียง : apanaże apanaże [pl]
 • การออกเสียง : aparatczyki aparatczyki [pl]
 • การออกเสียง : aparatczyków aparatczyków [pl]
 • การออกเสียง : apetyty apetyty [pl]
 • การออกเสียง : archeolodzy archeolodzy [pl]
 • การออกเสียง : architekci architekci [pl]
 • การออกเสียง : areny areny [cs]
 • การออกเสียง : arkana arkana [pl]
 • การออกเสียง : artykułów artykułów [pl]
 • การออกเสียง : astmatycy astmatycy [pl]
 • การออกเสียง : astronauci astronauci [pl]
 • การออกเสียง : ataki ataki [eo]
 • การออกเสียง : autorytaryści autorytaryści [pl]
 • การออกเสียง : autorytety autorytety [pl]
 • การออกเสียง : autostopowiczki autostopowiczki [pl]
 • การออกเสียง : Azerbejdżanie Azerbejdżanie [pl]
 • การออกเสียง : Azory Azory [pl]
 • การออกเสียง : azotany azotany [pl]
 • การออกเสียง : azylanci azylanci [pl]
 • การออกเสียง : azylantki azylantki [pl]
 • การออกเสียง : babć babć [pl]
 • การออกเสียง : babcie babcie [pl]
 • การออกเสียง : bąbelki bąbelki [pl]
 • การออกเสียง : bachanalie bachanalie [pl]
 • การออกเสียง : baczki baczki [pl]
 • การออกเสียง : bagaże bagaże [pl]
 • การออกเสียง : bajdy bajdy [pl]
 • การออกเสียง : bajeczki bajeczki [pl]
 • การออกเสียง : bajeranci bajeranci [pl]
 • การออกเสียง : bajki bajki [pl]
 • การออกเสียง : bąki bąki [pl]
 • การออกเสียง : bakterie bakterie [da]
 • การออกเสียง : balangowicze balangowicze [pl]
 • การออกเสียง : baletki baletki [pl]
 • การออกเสียง : balety balety [pl]
 • การออกเสียง : ballady ballady [pl]
 • การออกเสียง : baloniki baloniki [pl]
 • การออกเสียง : Bałuty Bałuty [pl]
 • การออกเสียง : bałwochwalcy bałwochwalcy [pl]
 • การออกเสียง : bambetle bambetle [pl]
 • การออกเสียง : bambosze bambosze [pl]
 • การออกเสียง : banderole banderole [fr]
 • การออกเสียง : bandziory bandziory [pl]
 • การออกเสียง : baniaki baniaki [pl]
 • การออกเสียง : bankierzy bankierzy [pl]
 • การออกเสียง : banknotów banknotów [pl]
 • การออกเสียง : banknoty banknoty [pl]
 • การออกเสียง : Baranów Baranów [pl]
 • การออกเสียง : Barcice Barcice [pl]
 • การออกเสียง : barnabita barnabita [pt]
 • การออกเสียง : Bartodzieje Bartodzieje [pl]
 • การออกเสียง : Bartoszowiny Bartoszowiny [pl]
 • การออกเสียง : Bartoszyce Bartoszyce [pl]
 • การออกเสียง : barw barw [pl]
 • การออกเสียง : baryłki baryłki [pl]
 • การออกเสียง : baryły baryły [pl]
 • การออกเสียง : baśnie baśnie [pl]
 • การออกเสียง : baszty baszty [pl]
 • การออกเสียง : bataliony bataliony [pl]
 • การออกเสียง : bateryjki bateryjki [pl]
 • การออกเสียง : batogi batogi [pl]
 • การออกเสียง : baty baty [pl]