หมวดหมู่:

rzeczownik

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงrzeczownik

 • การออกเสียง : tran tran [de]
 • การออกเสียง : balsa balsa [en]
 • การออกเสียง : brzoza brzoza [pl]
 • การออกเสียง : Aleksandra Aleksandra [pl]
 • การออกเสียง : puk puk [cs]
 • การออกเสียง : wujek wujek [pl]
 • การออกเสียง : mintaj mintaj [pl]
 • การออกเสียง : passa passa [pt]
 • การออกเสียง : imperator imperator [la]
 • การออกเสียง : Ruta Ruta [es]
 • การออกเสียง : cenzor cenzor [hu]
 • การออกเสียง : audytorium audytorium [pl]
 • การออกเสียง : drab drab [en]
 • การออกเสียง : Kirgistan Kirgistan [de]
 • การออกเสียง : makowiec makowiec [pl]
 • การออกเสียง : bankomat bankomat [sk]
 • การออกเสียง : mężczyzną mężczyzną [pl]
 • การออกเสียง : kleptoman kleptoman [pl]
 • การออกเสียง : reforma reforma [es]
 • การออกเสียง : Dziedzic Dziedzic [pl]
 • การออกเสียง : Leopold Leopold [de]
 • การออกเสียง : wiadomości wiadomości [pl]
 • การออกเสียง : agnostycyzm agnostycyzm [pl]
 • การออกเสียง : znak znak [cs]
 • การออกเสียง : bandura bandura [fr]
 • การออกเสียง : folklor folklor [az]
 • การออกเสียง : aureola aureola [pt]
 • การออกเสียง : Kock Kock [sv]
 • การออกเสียง : abonament abonament [ca]
 • การออกเสียง : lokomotywa lokomotywa [pl]
 • การออกเสียง : mam mam [cy]
 • การออกเสียง : poliglota poliglota [pt]
 • การออกเสียง : łuna łuna [vec]
 • การออกเสียง : rewelacja rewelacja [pl]
 • การออกเสียง : diafragma diafragma [ca]
 • การออกเสียง : teówka teówka [pl]
 • การออกเสียง : mikrokosmos mikrokosmos [de]
 • การออกเสียง : tłumacz tłumacz [pl]
 • การออกเสียง : jubilant jubilant [en]
 • การออกเสียง : nadgarstek nadgarstek [pl]
 • การออกเสียง : trzpiot trzpiot [pl]
 • การออกเสียง : apertura apertura [es]
 • การออกเสียง : fotel fotel [pl]
 • การออกเสียง : noc noc [cs]
 • การออกเสียง : Branka Branka [hr]
 • การออกเสียง : manko manko [cs]
 • การออกเสียง : numer numer [pl]
 • การออกเสียง : Dzięcielin Dzięcielin [pl]
 • การออกเสียง : tympan tympan [fr]
 • การออกเสียง : pieniactwo pieniactwo [pl]
 • การออกเสียง : poligamia poligamia [pt]
 • การออกเสียง : kupka kupka [pl]
 • การออกเสียง : ratusz ratusz [pl]
 • การออกเสียง : tuz tuz [tr]
 • การออกเสียง : Marciniak Marciniak [pl]
 • การออกเสียง : harap harap [ms]
 • การออกเสียง : luty luty [pl]
 • การออกเสียง : faceta faceta [pt]
 • การออกเสียง : koza koza [cs]
 • การออกเสียง : perfidia perfidia [es]
 • การออกเสียง : kadmium kadmium [de]
 • การออกเสียง : naturalista naturalista [es]
 • การออกเสียง : trzydzieści trzydzieści [pl]
 • การออกเสียง : bambus bambus [de]
 • การออกเสียง : pasierb pasierb [pl]
 • การออกเสียง : lantan lantan [pl]
 • การออกเสียง : jajko jajko [pl]
 • การออกเสียง : katedra katedra [pl]
 • การออกเสียง : złośliwiec złośliwiec [pl]
 • การออกเสียง : chusteczka chusteczka [pl]
 • การออกเสียง : Produkt Produkt [de]
 • การออกเสียง : fenomen fenomen [pl]
 • การออกเสียง : barachło barachło [pl]
 • การออกเสียง : Kanonier Kanonier [de]
 • การออกเสียง : patologia patologia [pt]
 • การออกเสียง : luneta luneta [es]
 • การออกเสียง : kozy kozy [cs]
 • การออกเสียง : majster majster [pl]
 • การออกเสียง : włączanie włączanie [pl]
 • การออกเสียง : Ostróda Ostróda [pl]
 • การออกเสียง : ujednolicanie ujednolicanie [pl]
 • การออกเสียง : łechtaczka łechtaczka [pl]
 • การออกเสียง : czołg czołg [pl]
 • การออกเสียง : pediatria pediatria [it]
 • การออกเสียง : ekspedient ekspedient [pl]
 • การออกเสียง : nauczyciel nauczyciel [pl]
 • การออกเสียง : rzeźnik rzeźnik [pl]
 • การออกเสียง : Zamość Zamość [pl]
 • การออกเสียง : mamut mamut [es]
 • การออกเสียง : nieforemność nieforemność [pl]
 • การออกเสียง : zażenowanie zażenowanie [pl]
 • การออกเสียง : cel cel [ca]
 • การออกเสียง : agronom agronom [de]
 • การออกเสียง : Kraj Kraj [hr]
 • การออกเสียง : nasadka nasadka [pl]
 • การออกเสียง : folio folio [en]
 • การออกเสียง : heroina heroina [pl]
 • การออกเสียง : fiasko fiasko [eo]
 • การออกเสียง : przystanek przystanek [pl]
 • การออกเสียง : gust gust [en]