หมวดหมู่:

Rusyn nouns

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงRusyn nouns

 • การออกเสียง : молоко молоко [ru]
 • บันทึกการออกเสียง : дітвак дітвак [uk | rue] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : дрыво дрыво [rue] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : октовбер октовбер [rue] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : жеб жеб [rue]
 • การออกเสียง : свада свада [rue]
 • การออกเสียง : валув валув [rue]
 • การออกเสียง : гудьба гудьба [rue]
 • การออกเสียง : леґінь леґінь [rue]
 • การออกเสียง : столиць столиць [rue]
 • การออกเสียง : пасуля пасуля [rue]
 • การออกเสียง : банош банош [uk]
 • การออกเสียง : ногавиці ногавиці [rue]
 • การออกเสียง : мадяр мадяр [rue]
 • การออกเสียง : русин русин [rue]
 • การออกเสียง : гудак гудак [rue]
 • การออกเสียง : ковач ковач [rue]
 • การออกเสียง : зелер зелер [rue]
 • การออกเสียง : кісто кісто [rue]
 • การออกเสียง : сятый сятый [rue]
 • การออกเสียง : бутор бутор [rue]
 • การออกเสียง : пуд пуд [rue]
 • การออกเสียง : бітанґа бітанґа [rue]
 • การออกเสียง : поливка поливка [rue]
 • การออกเสียง : бовт бовт [rue]
 • การออกเสียง : пысок пысок [rue]
 • การออกเสียง : перст перст [ru]
 • การออกเสียง : шваблик шваблик [rue]
 • การออกเสียง : болниця болниця [rue]
 • การออกเสียง : коргаз коргаз [rue]
 • การออกเสียง : потя потя [rue]
 • การออกเสียง : штримфлі штримфлі [rue]
 • การออกเสียง : фрас фрас [rue]
 • การออกเสียง : бірув бірув [rue]
 • การออกเสียง : вадаска вадаска [rue]
 • การออกเสียง : цімбор цімбор [rue]
 • การออกเสียง : когут когут [rue]
 • การออกเสียง : ковдош ковдош [rue]
 • การออกเสียง : огинь огинь [rue]
 • การออกเสียง : файта файта [rue]