หมวดหมู่:

Russo-Japanese War

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงRusso-Japanese War

  • การออกเสียง : 大山巌 大山巌 [ja]
  • การออกเสียง : 児玉源太郎 児玉源太郎 [ja]
  • การออกเสียง : クロパトキン クロパトキン [ja]
  • การออกเสียง : 秋山真之 秋山真之 [ja]
  • การออกเสียง : 野津道貫 野津道貫 [ja]