หมวดหมู่:

rui

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงrui

  • การออกเสียง : rui rui [pt]