หมวดหมู่:

rozpaczać

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงrozpaczać

  • การออกเสียง : Nie rozpaczaj
    Nie rozpaczaj [pl]
  • การออกเสียง : rozdzierać szaty
    rozdzierać szaty [pl]
  • การออกเสียง : wypłakiwać
    wypłakiwać [pl]