หมวดหมู่:

rozpaczać

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงrozpaczać

  • การออกเสียง : Nie rozpaczaj Nie rozpaczaj [pl]
  • การออกเสียง : rozdzierać szaty rozdzierać szaty [pl]
  • การออกเสียง : wypłakiwać wypłakiwać [pl]