หมวดหมู่:

rodzić

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงrodzić

 • การออกเสียง : żyworódka żyworódka [pl]
 • การออกเสียง : położna położna [pl]
 • การออกเสียง : rodzona rodzona [pl]
 • การออกเสียง : zarodowa zarodowa [pl]
 • การออกเสียง : porodzić porodzić [pl]
 • การออกเสียง : samorodny samorodny [pl]
 • การออกเสียง : rodzić się rodzić się [pl]
 • การออกเสียง : rodzimy rodzimy [pl]
 • การออกเสียง : rodzenie rodzenie [pl]
 • การออกเสียง : autorytatywny autorytatywny [pl]
 • การออกเสียง : budził budził [pl]
 • การออกเสียง : noworodki noworodki [pl]