หมวดหมู่:

Rivers of Iceland

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงRivers of Iceland

  • การออกเสียง : Fnjóská
    Fnjóská [is]
  • การออกเสียง : Skjálfandafljót
    Skjálfandafljót [is]