หมวดหมู่:

Rivers of Iceland

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงRivers of Iceland

  • การออกเสียง : Skjálfandafljót Skjálfandafljót [is]
  • การออกเสียง : Fnjóská Fnjóská [is]