หมวดหมู่:

Rivers in Romania

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงRivers in Romania

 • การออกเสียง : Suceava Suceava [ro]
 • การออกเสียง : Olt Olt [hu]
 • การออกเสียง : Buzău Buzău [ro]
 • การออกเสียง : Dunărea Dunărea [ro]
 • การออกเสียง : Bega Bega [ro]
 • การออกเสียง : Siret Siret [ro]
 • การออกเสียง : Argeş Argeş [ro]
 • การออกเสียง : Prahova Prahova [ro]
 • การออกเสียง : jiu jiu [ro]
 • การออกเสียง : Bârlad Bârlad [ro]
 • การออกเสียง : Târnava Mare Târnava Mare [ro]
 • การออกเสียง : Dâmboviţa Dâmboviţa [ro]
 • การออกเสียง : Olteţ Olteţ [ro]
 • การออกเสียง : Vedea Vedea [ro]
 • การออกเสียง : Someşul Mic Someşul Mic [ro]
 • การออกเสียง : Crişul Repede Crişul Repede [ro]
 • การออกเสียง : Someş Someş [ro]
 • การออกเสียง : Timiş Timiş [ro]
 • การออกเสียง : Târnava Mică Târnava Mică [ro]
 • การออกเสียง : Crişul Alb Crişul Alb [ro]
 • การออกเสียง : Neajlov Neajlov [ro]
 • การออกเสียง : Crişul Negru Crişul Negru [ro]
 • การออกเสียง : Bistriţa Bistriţa [ro]
 • การออกเสียง : Trotuş Trotuş [ro]
 • การออกเสียง : Arieş Arieş [ro]
 • การออกเสียง : Ialomiţa Ialomiţa [ro]
 • การออกเสียง : Jijia Jijia [ro]
 • การออกเสียง : Mureş Mureş [ro]