หมวดหมู่:

rivers in Italy

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงrivers in Italy

 • การออกเสียง : Belice Belice [es]
 • การออกเสียง : Panaro Panaro [it]
 • การออกเสียง : chiese chiese [it]
 • การออกเสียง : Orco Orco [es]
 • การออกเสียง : Bradano Bradano [it]
 • การออกเสียง : Ofanto Ofanto [it]
 • การออกเสียง : Bacchiglione Bacchiglione [it]
 • การออกเสียง : Bormida Bormida [it]
 • การออกเสียง : Tirso Tirso [it]
 • การออกเสียง : Dora Baltea Dora Baltea [it]
 • การออกเสียง : Dora Riparia Dora Riparia [it]
 • การออกเสียง : Savio Savio [it]
 • การออกเสียง : Mincio Mincio [it]
 • การออกเสียง : Agri Agri [it]
 • การออกเสียง : Rubicone Rubicone [it]
 • การออกเสียง : Tagliamento Tagliamento [it]
 • การออกเสียง : Tronto Tronto [it]
 • การออกเสียง : fiume Flumendosa fiume Flumendosa [it]
 • การออกเสียง : Liri Liri [it]
 • การออกเสียง : Cervaro Cervaro [it]
 • การออกเสียง : Serchio Serchio [it]
 • การออกเสียง : Simeto Simeto [it]
 • การออกเสียง : Lambro Lambro [it]
 • การออกเสียง : Calore Irpino Calore Irpino [it]
 • การออกเสียง : Fortore Fortore [it]
 • การออกเสียง : Agogna Agogna [it]
 • การออกเสียง : Flumendosa Flumendosa [it]
 • การออกเสียง : fiume Nera fiume Nera [it]
 • การออกเสียง : fiume Taro fiume Taro [it]
 • การออกเสียง : fiume Pescara fiume Pescara [it]
 • การออกเสียง : Olona Olona [it]
 • การออกเสียง : fiume Trebbia fiume Trebbia [it]
 • การออกเสียง : Garigliano Garigliano [it]
 • การออกเสียง : Basento Basento [it]
 • การออกเสียง : Sesia Sesia [it]
 • การออกเสียง : Livenza Livenza [it]
 • การออกเสียง : Aterno Aterno [it]
 • การออกเสียง : fiume Serio fiume Serio [it]
 • การออกเสียง : Metauro Metauro [it]
 • การออกเสียง : Sangro Sangro [it]
 • การออกเสียง : fiume Noce fiume Noce [it]
 • การออกเสียง : Volturno Volturno [it]
 • การออกเสียง : Stura di Demonte Stura di Demonte [it]
 • การออกเสียง : Ombrone Ombrone [it]