หมวดหมู่:

rezygnować

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงrezygnować

  • การออกเสียง : pieprzyć pieprzyć [pl]
  • การออกเสียง : odpuszczać odpuszczać [pl]