หมวดหมู่:

reum

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงreum

  • การออกเสียง : 름 [ko]