หมวดหมู่:

restaurants in France

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงrestaurants in France

 • การออกเสียง : que recommendez-vous ? que recommendez-vous ? [fr]
 • การออกเสียง : rillette rillette [fr]
 • การออกเสียง : Salade frisée aux lardons Salade frisée aux lardons [fr]
 • การออกเสียง : cuillère à café cuillère à café [fr]
 • การออกเสียง : hors d'œuvres hors d'œuvres [fr]
 • การออกเสียง : pois de senteur pois de senteur [fr]
 • การออกเสียง : gougères gougères [fr]
 • การออกเสียง : haut de gamme haut de gamme [fr]
 • การออกเสียง : pomme frites pomme frites [fr]
 • การออกเสียง : Château Gruaud Larose Château Gruaud Larose [fr]
 • การออกเสียง : fougasse fougasse [fr]
 • การออกเสียง : anguille anguille [fr]
 • การออกเสียง : Je voudrais du café Je voudrais du café [fr]
 • การออกเสียง : crème chantilly crème chantilly [fr]
 • การออกเสียง : chocolat chaud chocolat chaud [fr]
 • การออกเสียง : un petit café un petit café [fr]
 • การออกเสียง : un désert un désert [fr]
 • การออกเสียง : plat du jour plat du jour [fr]
 • การออกเสียง : la quiche lorraine la quiche lorraine [fr]
 • การออกเสียง : champignons champignons [fr]
 • การออกเสียง : soupe aux choux soupe aux choux [fr]
 • การออกเสียง : bifteck bifteck [fr]
 • การออกเสียง : crème renversée crème renversée [fr]
 • การออกเสียง : pot de crème pot de crème [fr]
 • การออกเสียง : le café le café [fr]
 • การออกเสียง : à la ficelle à la ficelle [fr]
 • การออกเสียง : saler et poivrer saler et poivrer [fr]
 • การออกเสียง : un demi un demi [fr]
 • การออกเสียง : le menu le menu [fr]
 • การออกเสียง : Vous travaillez ici ? Vous travaillez ici ? [fr]
 • การออกเสียง : quignon quignon [fr]
 • การออกเสียง : offert offert [fr]
 • การออกเสียง : le fromage le fromage [fr]
 • การออกเสียง : eau evian eau evian [fr]
 • การออกเสียง : un thé au citron un thé au citron [fr]
 • การออกเสียง : Parmentier Parmentier [fr]
 • การออกเสียง : poivré poivré [fr]
 • การออกเสียง : chèvre chaud chèvre chaud [fr]
 • การออกเสียง : le cassoulet le cassoulet [fr]
 • การออกเสียง : cuisses de grenouille cuisses de grenouille [fr]
 • การออกเสียง : Pineau des Charentes Pineau des Charentes [fr]
 • การออกเสียง : sommelière sommelière [fr]
 • การออกเสียง : Mumm Mumm [fr]
 • การออกเสียง : séchées séchées [fr]
 • การออกเสียง : sucrerie sucrerie [fr]
 • การออกเสียง : artichaut artichaut [fr]
 • การออกเสียง : Combien ? Combien ? [fr]
 • การออกเสียง : ce n'est pas acceptable ce n'est pas acceptable [fr]
 • การออกเสียง : un sandwich au jambon un sandwich au jambon [fr]
 • การออกเสียง : la souris la souris [fr]
 • การออกเสียง : Pot au feu Pot au feu [fr]
 • การออกเสียง : pleine pleine [fr]
 • การออกเสียง : petit pain petit pain [fr]
 • การออกเสียง : oeufs en cocotte oeufs en cocotte [fr]
 • การออกเสียง : choux-fleurs choux-fleurs [fr]
 • การออกเสียง : crème glacée crème glacée [fr]
 • การออกเสียง : beurrées beurrées [fr]
 • การออกเสียง : Rouleau de printemps Rouleau de printemps [fr]
 • การออกเสียง : gros pâté gros pâté [fr]
 • การออกเสียง : macarons macarons [fr]
 • การออกเสียง : pâte à choux pâte à choux [fr]
 • การออกเสียง : Cabécou du Périgord Cabécou du Périgord [fr]
 • การออกเสียง : clou de girofle clou de girofle [fr]
 • การออกเสียง : œuf sur le plat œuf sur le plat [fr]
 • การออกเสียง : la carte des vins la carte des vins [fr]
 • การออกเสียง : un petit dessert un petit dessert [fr]
 • การออกเสียง : tablette de chocolat tablette de chocolat [fr]
 • การออกเสียง : Gaufres Gaufres [fr]
 • การออกเสียง : chaud-froid chaud-froid [fr]
 • การออกเสียง : sot-l'y-laisse sot-l'y-laisse [fr]
 • การออกเสียง : crème fouettée crème fouettée [fr]
 • การออกเสียง : Le chiffon Le chiffon [fr]
 • การออกเสียง : petits pois petits pois [fr]
 • การออกเสียง : pernand vergelesses pernand vergelesses [fr]
 • การออกเสียง : Viandes Viandes [fr]
 • การออกเสียง : morceau de pain morceau de pain [fr]
 • การออกเสียง : sucré sucré [fr]
 • การออกเสียง : goyère goyère [fr]
 • การออกเสียง : pet-de-sœurs pet-de-sœurs [fr]
 • การออกเสียง : Poissons Poissons [fr]
 • การออกเสียง : Délice de Bourgogne Délice de Bourgogne [fr]
 • การออกเสียง : le coq au vin le coq au vin [fr]
 • การออกเสียง : lentilles lentilles [fr]
 • การออกเสียง : le hamburger le hamburger [fr]
 • การออกเสียง : duxelles duxelles [fr]
 • การออกเสียง : un apéritif un apéritif [fr]
 • การออกเสียง : dorade dorade [nl]
 • การออกเสียง : Château Grillet Château Grillet [fr]
 • การออกเสียง : le plat principal le plat principal [fr]
 • การออกเสียง : boudin blanc de Rethel boudin blanc de Rethel [fr]
 • การออกเสียง : Côtes du Rhône Côtes du Rhône [fr]
 • การออกเสียง : épinard épinard [fr]
 • การออกเสียง : soupe de cerises soupe de cerises [fr]
 • การออกเสียง : Château Léoville Las Cases Château Léoville Las Cases [fr]
 • การออกเสียง : hôtesse hôtesse [fr]
 • การออกเสียง : sucrées sucrées [fr]
 • การออกเสียง : œuf poché œuf poché [fr]
 • การออกเสียง : délicatesses délicatesses [fr]
 • การออกเสียง : rouleau rouleau [fr]
 • การออกเสียง : grillé grillé [fr]