หมวดหมู่:

restaurants in France

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงrestaurants in France

 • การออกเสียง : poivre poivre [fr]
 • การออกเสียง : vinaigrette vinaigrette [fr]
 • การออกเสียง : noix noix [fr]
 • การออกเสียง : agneau agneau [fr]
 • การออกเสียง : légume légume [fr]
 • การออกเสียง : burgundy burgundy [en]
 • การออกเสียง : un garçon un garçon [fr]
 • การออกเสียง : amuse-bouche amuse-bouche [fr]
 • การออกเสียง : miel miel [es]
 • การออกเสียง : beignet beignet [fr]
 • การออกเสียง : Vin moelleux Vin moelleux [fr]
 • การออกเสียง : l'orange l'orange [fr]
 • การออกเสียง : galette galette [fr]
 • การออกเสียง : truite truite [fr]
 • การออกเสียง : Mouton Mouton [fr]
 • การออกเสียง : thé thé [fr]
 • การออกเสียง : serveur serveur [fr]
 • การออกเสียง : un menu un menu [fr]
 • การออกเสียง : Piper-Heidsieck Piper-Heidsieck [fr]
 • การออกเสียง : asperge asperge [fr]
 • การออกเสียง : Mandarine Mandarine [fr]
 • การออกเสียง : purée purée [fr]
 • การออกเสียง : grâce grâce [fr]
 • การออกเสียง : mousse au chocolat mousse au chocolat [fr]
 • การออกเสียง : tarte tatin tarte tatin [fr]
 • การออกเสียง : fruits fruits [en]
 • การออกเสียง : bouteille bouteille [fr]
 • การออกเสียง : Petit Gâteau Petit Gâteau [fr]
 • การออกเสียง : Châteauneuf-du-Pape Châteauneuf-du-Pape [fr]
 • การออกเสียง : un petit peu un petit peu [fr]
 • การออกเสียง : frites frites [fr]
 • การออกเสียง : la pomme la pomme [fr]
 • การออกเสียง : assiette assiette [fr]
 • การออกเสียง : Côtes-du-Rhône Côtes-du-Rhône [fr]
 • การออกเสียง : huile d'olive huile d'olive [fr]
 • การออกเสียง : veau veau [fr]
 • การออกเสียง : haricot vert haricot vert [fr]
 • การออกเสียง : homard homard [fr]
 • การออกเสียง : sauce tartare sauce tartare [fr]
 • การออกเสียง : brasserie brasserie [en]
 • การออกเสียง : Sauvignon Sauvignon [fr]
 • การออกเสียง : mille feuille mille feuille [fr]
 • การออกเสียง : cannelle cannelle [fr]
 • การออกเสียง : cru cru [fr]
 • การออกเสียง : réservation réservation [fr]
 • การออกเสียง : Vichyssoise Vichyssoise [fr]
 • การออกเสียง : maquereau maquereau [fr]
 • การออกเสียง : Pouilly-Fuissé Pouilly-Fuissé [fr]
 • การออกเสียง : fondant au chocolat fondant au chocolat [fr]
 • การออกเสียง : Pastis Pastis [fr]
 • การออกเสียง : profiterole profiterole [it]
 • การออกเสียง : hareng hareng [fr]
 • การออกเสียง : pastèque pastèque [fr]
 • การออกเสียง : framboises framboises [fr]
 • การออกเสียง : kir royal kir royal [fr]
 • การออกเสียง : Laitue Laitue [fr]
 • การออกเสียง : un amuse-bouche un amuse-bouche [fr]
 • การออกเสียง : Chateauneuf du Pape Chateauneuf du Pape [fr]
 • การออกเสียง : pommes de terre sautées pommes de terre sautées [fr]
 • การออกเสียง : nouilles nouilles [fr]
 • การออกเสียง : Quiche Lorraine Quiche Lorraine [fr]
 • การออกเสียง : châtaigne châtaigne [fr]
 • การออกเสียง : saucisson saucisson [fr]
 • การออกเสียง : jambon jambon [fr]
 • การออกเสียง : Je n'en peux plus Je n'en peux plus [fr]
 • การออกเสียง : bûche de Noël bûche de Noël [fr]
 • การออกเสียง : somptueux somptueux [fr]
 • การออกเสียง : filet mignon filet mignon [fr]
 • การออกเสียง : le poulet le poulet [fr]
 • การออกเสียง : pain au chocolat pain au chocolat [fr]
 • การออกเสียง : tarte tarte [fr]
 • การออกเสียง : le blanc de poulet le blanc de poulet [fr]
 • การออกเสียง : Je vous remercie beaucoup Je vous remercie beaucoup [fr]
 • การออกเสียง : une carafe d'eau une carafe d'eau [fr]
 • การออกเสียง : andouille andouille [fr]
 • การออกเสียง : foie foie [fr]
 • การออกเสียง : flûte de champagne flûte de champagne [fr]
 • การออกเสียง : lard lard [fr]
 • การออกเสียง : pâté pâté [fr]
 • การออกเสียง : sel et poivre sel et poivre [fr]
 • การออกเสียง : pain aux raisins pain aux raisins [fr]
 • การออกเสียง : soupe à l'oignon soupe à l'oignon [fr]
 • การออกเสียง : l'oignon l'oignon [fr]
 • การออกเสียง : aïoli aïoli [fr]
 • การออกเสียง : tourtière tourtière [fr]
 • การออกเสียง : crabe crabe [fr]
 • การออกเสียง : oranges oranges [en]
 • การออกเสียง : je veux manger je veux manger [fr]
 • การออกเสียง : Avez-vous compris ? Avez-vous compris ? [fr]
 • การออกเสียง : pain d'épices pain d'épices [fr]
 • การออกเสียง : l'œuf l'œuf [fr]
 • การออกเสียง : un euro un euro [fr]
 • การออกเสียง : amande amande [fr]
 • การออกเสียง : moules frites moules frites [fr]
 • การออกเสียง : noix de coco noix de coco [fr]
 • การออกเสียง : le lait le lait [fr]
 • การออกเสียง : l'épinard l'épinard [fr]
 • การออกเสียง : Vin de pays Vin de pays [fr]
 • การออกเสียง : crevette crevette [fr]
 • การออกเสียง : dinde dinde [fr]