หมวดหมู่:

restaurants in France

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงrestaurants in France

 • การออกเสียง : pâtissier pâtissier [fr]
 • การออกเสียง : pâtisson pâtisson [fr]
 • การออกเสียง : payer en espèces payer en espèces [fr]
 • การออกเสียง : pernand vergelesses pernand vergelesses [fr]
 • การออกเสียง : perrier-jouët perrier-jouët [fr]
 • การออกเสียง : Perrin et Fils Perrin et Fils [fr]
 • การออกเสียง : persillade persillade [fr]
 • การออกเสียง : pet-de-sœurs pet-de-sœurs [fr]
 • การออกเสียง : Petit Gâteau Petit Gâteau [fr]
 • การออกเสียง : petit pain petit pain [fr]
 • การออกเสียง : petit-beurre petit-beurre [fr]
 • การออกเสียง : petits pois petits pois [fr]
 • การออกเสียง : petits sablés petits sablés [fr]
 • การออกเสียง : pets-de-nonne pets-de-nonne [fr]
 • การออกเสียง : pimenté pimenté [fr]
 • การออกเสียง : Pineau des Charentes Pineau des Charentes [fr]
 • การออกเสียง : pintade pintade [fr]
 • การออกเสียง : Piper-Heidsieck Piper-Heidsieck [fr]
 • การออกเสียง : pissaladière pissaladière [fr]
 • การออกเสียง : plat plat [fr]
 • การออกเสียง : plat du jour plat du jour [fr]
 • การออกเสียง : plein plein [fr]
 • การออกเสียง : pleine pleine [fr]
 • การออกเสียง : Poilane Poilane [fr]
 • การออกเสียง : poire poire [fr]
 • การออกเสียง : Poirie Poirie [fr]
 • การออกเสียง : pois pois [fr]
 • การออกเสียง : pois de senteur pois de senteur [fr]
 • การออกเสียง : poisson poisson [fr]
 • การออกเสียง : poisson pané poisson pané [fr]
 • การออกเสียง : Poissons Poissons [fr]
 • การออกเสียง : poivre poivre [fr]
 • การออกเสียง : poivré poivré [fr]
 • การออกเสียง : poivrier noir poivrier noir [fr]
 • การออกเสียง : pomme pomme [fr]
 • การออกเสียง : pomme de terre pomme de terre [fr]
 • การออกเสียง : pomme frites pomme frites [fr]
 • การออกเสียง : pommes de terre sautées pommes de terre sautées [fr]
 • การออกเสียง : Pommes Duchesse Pommes Duchesse [fr]
 • การออกเสียง : porc porc [fr]
 • การออกเสียง : Pot au feu Pot au feu [fr]
 • การออกเสียง : pot de crème pot de crème [fr]
 • การออกเสียง : pot-au-feu pot-au-feu [fr]
 • การออกเสียง : potée potée [fr]
 • การออกเสียง : potiron potiron [fr]
 • การออกเสียง : Pouilly-Fuissé Pouilly-Fuissé [fr]
 • การออกเสียง : poulet poulet [fr]
 • การออกเสียง : poulet aux arachides poulet aux arachides [fr]
 • การออกเสียง : poulet de Bresse poulet de Bresse [fr]
 • การออกเสียง : poulet fermier poulet fermier [fr]
 • การออกเสียง : poulet roti poulet roti [fr]
 • การออกเสียง : Pouvez-vous m'aider ? Pouvez-vous m'aider ? [fr]
 • การออกเสียง : prendre le petit dejeuner prendre le petit dejeuner [fr]
 • การออกเสียง : prendre un verre prendre un verre [fr]
 • การออกเสียง : prix fixe prix fixe [fr]
 • การออกเสียง : profiterole profiterole [it]
 • การออกเสียง : profiteroles profiteroles [fr]
 • การออกเสียง : puis-je avoir ? puis-je avoir ? [fr]
 • การออกเสียง : purée purée [fr]
 • การออกเสียง : purée à la truffe purée à la truffe [fr]
 • การออกเสียง : Que prenez-vous ? Que prenez-vous ? [fr]
 • การออกเสียง : que recommendez-vous ? que recommendez-vous ? [fr]
 • การออกเสียง : Que voudriez-vous ? Que voudriez-vous ? [fr]
 • การออกเสียง : Quiche Lorraine Quiche Lorraine [fr]
 • การออกเสียง : quignon quignon [fr]
 • การออกเสียง : ragoûts ragoûts [fr]
 • การออกเสียง : raisins raisins [en]
 • การออกเสียง : rassasié rassasié [fr]
 • การออกเสียง : rassasiée rassasiée [fr]
 • การออกเสียง : ratatouille ratatouille [fr]
 • การออกเสียง : Reblochon Reblochon [fr]
 • การออกเสียง : réservation réservation [fr]
 • การออกเสียง : rillette rillette [fr]
 • การออกเสียง : rillettes rillettes [fr]
 • การออกเสียง : riz riz [fr]
 • การออกเสียง : roesti roesti [fr]
 • การออกเสียง : rôti rôti [fr]
 • การออกเสียง : rouleau rouleau [fr]
 • การออกเสียง : Rouleau de printemps Rouleau de printemps [fr]
 • การออกเสียง : Ruinart Brut Rosé Champagne Ruinart Brut Rosé Champagne [fr]
 • การออกเสียง : saignant saignant [fr]
 • การออกเสียง : salade salade [fr]
 • การออกเสียง : Salade frisée aux lardons Salade frisée aux lardons [fr]
 • การออกเสียง : salade lyonnaise salade lyonnaise [fr]
 • การออกเสียง : salade Niçoise salade Niçoise [fr]
 • การออกเสียง : saler et poivrer saler et poivrer [fr]
 • การออกเสียง : sauce au vin sauce au vin [fr]
 • การออกเสียง : sauce Grand Veneur sauce Grand Veneur [fr]
 • การออกเสียง : sauce hollandaise sauce hollandaise [fr]
 • การออกเสียง : Sauce Soubise Sauce Soubise [fr]
 • การออกเสียง : sauce tartare sauce tartare [fr]
 • การออกเสียง : saucisse saucisse [fr]
 • การออกเสียง : saucisses saucisses [fr]
 • การออกเสียง : saucisson saucisson [fr]
 • การออกเสียง : saumon fumé saumon fumé [fr]
 • การออกเสียง : sauvage sauvage [fr]
 • การออกเสียง : Sauvignon Sauvignon [fr]
 • การออกเสียง : saveur saveur [fr]
 • การออกเสียง : savoureux savoureux [fr]
 • การออกเสียง : séchées séchées [fr]