หมวดหมู่:

restaurants in France

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงrestaurants in France

 • การออกเสียง : à chaud à chaud [fr]
 • การออกเสียง : à la ficelle à la ficelle [fr]
 • การออกเสียง : à point à point [fr]
 • การออกเสียง : a point a point [fr]
 • การออกเสียง : A table ! A table ! [fr]
 • การออกเสียง : abattis abattis [fr]
 • การออกเสียง : abricot abricot [fr]
 • การออกเสียง : abricotine abricotine [fr]
 • การออกเสียง : acceptable acceptable [en]
 • การออกเสียง : agneau agneau [fr]
 • การออกเสียง : aigre-douce aigre-douce [fr]
 • การออกเสียง : ail civette ail civette [fr]
 • การออกเสียง : aïoli aïoli [fr]
 • การออกเสียง : alléchant alléchant [fr]
 • การออกเสียง : alokos alokos [fr]
 • การออกเสียง : aloyau aloyau [fr]
 • การออกเสียง : amande amande [fr]
 • การออกเสียง : amuse-bouche amuse-bouche [fr]
 • การออกเสียง : amuse-gueules amuse-gueules [fr]
 • การออกเสียง : anchaud anchaud [fr]
 • การออกเสียง : anchois anchois [fr]
 • การออกเสียง : andouille andouille [fr]
 • การออกเสียง : andouillette andouillette [fr]
 • การออกเสียง : anguille anguille [fr]
 • การออกเสียง : Appellation d'Origine Contrôlée Appellation d'Origine Contrôlée [fr]
 • การออกเสียง : Appellation d’Origine Contrôlée Appellation d’Origine Contrôlée [fr]
 • การออกเสียง : arachide arachide [it]
 • การออกเสียง : arachides arachides [fr]
 • การออกเสียง : ardoise ardoise [fr]
 • การออกเสียง : artichaut artichaut [fr]
 • การออกเสียง : asperge asperge [fr]
 • การออกเสียง : assiette assiette [fr]
 • การออกเสียง : assiette à dessert assiette à dessert [fr]
 • การออกเสียง : au lait au lait [fr]
 • การออกเสียง : auberge auberge [fr]
 • การออกเสียง : aubergine aubergine [en]
 • การออกเสียง : aumônière aumônière [fr]
 • การออกเสียง : Aux amandes Aux amandes [fr]
 • การออกเสียง : Avez-vous compris ? Avez-vous compris ? [fr]
 • การออกเสียง : babeurre babeurre [fr]
 • การออกเสียง : bacón bacón [es]
 • การออกเสียง : banane banane [de]
 • การออกเสียง : baudroie baudroie [fr]
 • การออกเสียง : bearnaise bearnaise [en]
 • การออกเสียง : beaucoup de glace beaucoup de glace [fr]
 • การออกเสียง : beignet beignet [fr]
 • การออกเสียง : bernaise bernaise [fr]
 • การออกเสียง : beurre beurre [fr]
 • การออกเสียง : beurre d’arachide beurre d’arachide [fr]
 • การออกเสียง : beurrées beurrées [fr]
 • การออกเสียง : bien cuit bien cuit [fr]
 • การออกเสียง : bien plus bien plus [fr]
 • การออกเสียง : bière bière [fr]
 • การออกเสียง : bifteck bifteck [fr]
 • การออกเสียง : biftek haché biftek haché [fr]
 • การออกเสียง : blanquette blanquette [fr]
 • การออกเสียง : bleu bleu [fr]
 • การออกเสียง : boeuf boeuf [fr]
 • การออกเสียง : bœuf bourguignon bœuf bourguignon [fr]
 • การออกเสียง : boisson boisson [fr]
 • การออกเสียง : bouchée bouchée [fr]
 • การออกเสียง : boudin blanc de Rethel boudin blanc de Rethel [fr]
 • การออกเสียง : boudin noir boudin noir [fr]
 • การออกเสียง : Bouillabaisse marseillaise Bouillabaisse marseillaise [fr]
 • การออกเสียง : bouillant bouillant [fr]
 • การออกเสียง : bouilly bouilly [fr]
 • การออกเสียง : boule de glace boule de glace [fr]
 • การออกเสียง : bourguignonne bourguignonne [fr]
 • การออกเสียง : bouteille bouteille [fr]
 • การออกเสียง : brasserie brasserie [en]
 • การออกเสียง : Brillat-Savarin Brillat-Savarin [fr]
 • การออกเสียง : brioché brioché [fr]
 • การออกเสียง : brocolis brocolis [fr]
 • การออกเสียง : Brouilly Brouilly [fr]
 • การออกเสียง : bûche de Noël bûche de Noël [fr]
 • การออกเสียง : burgundy burgundy [en]
 • การออกเสียง : c'est combien ? c'est combien ? [fr]
 • การออกเสียง : Cabécou du Périgord Cabécou du Périgord [fr]
 • การออกเสียง : Cabillaud Cabillaud [fr]
 • การออกเสียง : café double café double [fr]
 • การออกเสียง : Café Liégeois Café Liégeois [fr]
 • การออกเสียง : café restaurant café restaurant [fr]
 • การออกเสียง : cafés cafés [fr]
 • การออกเสียง : canard mandarin canard mandarin [fr]
 • การออกเสียง : caneton caneton [fr]
 • การออกเสียง : cannelle cannelle [fr]
 • การออกเสียง : cardinale cardinale [it]
 • การออกเสียง : carotte carotte [fr]
 • การออกเสียง : carré de chocolat carré de chocolat [fr]
 • การออกเสียง : cassoulet cassoulet [fr]
 • การออกเสียง : caviar d'aubergines caviar d'aubergines [fr]
 • การออกเสียง : ce n'est pas acceptable ce n'est pas acceptable [fr]
 • การออกเสียง : cèpe cèpe [fr]
 • การออกเสียง : Cèpes à la Bordelaise Cèpes à la Bordelaise [fr]
 • การออกเสียง : chabichou chabichou [fr]
 • การออกเสียง : champignons champignons [fr]
 • การออกเสียง : charcuterie charcuterie [en]
 • การออกเสียง : charcuteries charcuteries [fr]
 • การออกเสียง : châtaigne châtaigne [fr]
 • การออกเสียง : châtaignier châtaignier [fr]