• การออกเสียงคำว่า Әгъраф Әгъраф [tt]
 • การออกเสียงคำว่า гаден гаден [bg]
 • การออกเสียงคำว่า ширекъ ширекъ [tt]
 • การออกเสียงคำว่า вәхи вәхи [tt]
 • การออกเสียงคำว่า көфер көфер [tt]
 • การออกเสียงคำว่า гаһед гаһед [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Гареш Гареш [tt]
 • การออกเสียงคำว่า мәгъбүд мәгъбүд [tt]
 • การออกเสียงคำว่า иләһи иләһи [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Аллаһ Аллаһ [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Хафиз Хафиз [ru]
 • การออกเสียงคำว่า reliģija reliģija [lv]
 • การออกเสียงคำว่า monoteizem monoteizem [sl]
 • การออกเสียงคำว่า politeizem politeizem [sl]
 • การออกเสียงคำว่า polyteisme polyteisme [da]
 • การออกเสียงคำว่า politeisme politeisme [ca]
 • การออกเสียงคำว่า polyteismus polyteismus [cs]
 • การออกเสียงคำว่า ikonoklasztázia ikonoklasztázia [hu]
 • การออกเสียงคำว่า iconoclàstia iconoclàstia [ca]
 • การออกเสียงคำว่า ikonoklazem ikonoklazem [sl]
 • การออกเสียงคำว่า idolatrija idolatrija [sl]
 • การออกเสียงคำว่า Monotheismus Monotheismus [de]
 • การออกเสียงคำว่า monoteismus monoteismus [cs]
 • การออกเสียงคำว่า judaismus judaismus [cs]
 • การออกเสียงคำว่า Hinduismus Hinduismus [de]
 • การออกเสียงคำว่า islám islám [cs]
 • การออกเสียงคำว่า buddhismus buddhismus [de]
 • การออกเสียงคำว่า šintoismus šintoismus [cs]
 • การออกเสียงคำว่า كوثر كوثر [ar]
 • การออกเสียงคำว่า иршаднамә иршаднамә [tt]