หมวดหมู่:

Religion/Creideamh

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงReligion/Creideamh

 • การออกเสียง : diabhal diabhal [ga]
 • การออกเสียง : creideamh creideamh [ga]
 • การออกเสียง : Oíche Shamhna Oíche Shamhna [ga]
 • การออกเสียง : naomh naomh [ga]
 • การออกเสียง : Dáibhidh Dáibhidh [ga]
 • การออกเสียง : Lá Nollag Lá Nollag [ga]
 • การออกเสียง : Íosa Íosa [ga]
 • การออกเสียง : Aifreann Aifreann [ga]
 • การออกเสียง : Déardaoin Naofa Déardaoin Naofa [ga]
 • การออกเสียง : Ádhamh Ádhamh [ga]
 • การออกเสียง : Cros Bhríde Cros Bhríde [ga]
 • การออกเสียง : Lúcás Lúcás [ga]
 • การออกเสียง : Lá Fhéile Muire sa bhFómhar Lá Fhéile Muire sa bhFómhar [ga]
 • การออกเสียง : Íosa Críost Íosa Críost [ga]
 • การออกเสียง : uisce coisricthe uisce coisricthe [ga]
 • การออกเสียง : Luan Cásca Luan Cásca [ga]
 • การออกเสียง : pápa pápa [hu]
 • การออกเสียง : Crois Bhrighde Crois Bhrighde [ga]
 • การออกเสียง : Cáisg - Cáisc Cáisg - Cáisc [ga]
 • การออกเสียง : Máire Mhaigdiléana Máire Mhaigdiléana [ga]
 • การออกเสียง : Fanchea Fanchea [ga]
 • การออกเสียง : carghas carghas [ga]
 • การออกเสียง : coinnleoir craobhach coinnleoir craobhach [ga]
 • การออกเสียง : Comhartha na Croise Comhartha na Croise [ga]
 • การออกเสียง : Lá Fhéile Muire na gCoinneal Lá Fhéile Muire na gCoinneal [ga]
 • การออกเสียง : Croise Ceilteach Croise Ceilteach [ga]
 • การออกเสียง : Filipigh Filipigh [ga]
 • การออกเสียง : Oíche Fhéile Sin Seáin Oíche Fhéile Sin Seáin [ga]
 • การออกเสียง : Lá Fhéile tSin Seáin Lá Fhéile tSin Seáin [ga]
 • การออกเสียง : Máthair na Síor-Chabhrach Máthair na Síor-Chabhrach [ga]
 • การออกเสียง : Déardaoin Deasgabhála Déardaoin Deasgabhála [ga]
 • การออกเสียง : Domhnach Cincíse Domhnach Cincíse [ga]
 • การออกเสียง : Domhnach Cásca Domhnach Cásca [ga]
 • การออกเสียง : Coróin Naofa Coróin Naofa [ga]
 • การออกเสียง : An Chincís An Chincís [ga]
 • การออกเสียง : teampall teampall [ga]
 • การออกเสียง : bráthair bráthair [ga]
 • การออกเสียง : siúr siúr [ga]
 • การออกเสียง : búdachas búdachas [ga]
 • การออกเสียง : Coróin Mhuire Coróin Mhuire [ga]
 • การออกเสียง : Teachtaireacht an Aingil Teachtaireacht an Aingil [ga]
 • การออกเสียง : Cré na nAspal Cré na nAspal [ga]
 • การออกเสียง : coisreacan coisreacan [ga]
 • การออกเสียง : easpag easpag [ga]
 • การออกเสียง : Ifreann Ifreann [ga]
 • การออกเสียง : eocairist eocairist [ga]
 • การออกเสียง : Glór don Athair Glór don Athair [ga]
 • การออกเสียง : Lá Fhéile Stiofáin Lá Fhéile Stiofáin [ga]
 • การออกเสียง : Naomh Scoithín Naomh Scoithín [ga]
 • การออกเสียง : reiligiún reiligiún [ga]
 • การออกเสียง : Aoine Chéasta Aoine Chéasta [ga]
 • การออกเสียง : Domhnach na Tríonóide Domhnach na Tríonóide [ga]
 • การออกเสียง : Chaitliceach Chaitliceach [ga]
 • การออกเสียง : Déardaoin Chorp Chríost Déardaoin Chorp Chríost [ga]
 • การออกเสียง : ioslamach ioslamach [ga]
 • การออกเสียง : Domhnach an Iúir Domhnach an Iúir [ga]
 • การออกเสียง : An Spiorad Naomh An Spiorad Naomh [ga]
 • การออกเสียง : konfessionell konfessionell [de]
 • การออกเสียง : Satharn Cásca Satharn Cásca [ga]
 • การออกเสียง : paidrín paidrín [ga]
 • การออกเสียง : Céadaoin na Luaithre Céadaoin na Luaithre [ga]
 • การออกเสียง : págánach págánach [ga]
 • การออกเสียง : Maitias Maitias [ga]
 • การออกเสียง : giúdach giúdach [ga]
 • การออกเสียง : Céadaoin an Bhraith Céadaoin an Bhraith [ga]
 • การออกเสียง : Prohászka Ottokár Prohászka Ottokár [hu]
 • การออกเสียง : Lá Fhéile Sin Seáin Lá Fhéile Sin Seáin [ga]
 • การออกเสียง : Caitliceach Caitliceach [ga]