หมวดหมู่:

religia żydowska

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงreligia żydowska

  • การออกเสียง : rabinat rabinat [pl]
  • การออกเสียง : jeszybot jeszybot [pl]
  • การออกเสียง : jesziba jesziba [pl]
  • การออกเสียง : religia mojżeszowa religia mojżeszowa [pl]