หมวดหมู่:

religió

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงreligió

  • การออกเสียง : jueves jueves [es]
  • การออกเสียง : Buddha Buddha [hi]
  • การออกเสียง : capellà capellà [ca]
  • การออกเสียง : jueus jueus [ca]
  • การออกเสียง : jueu jueu [ca]
  • การออกเสียง : jueva jueva [ca]