• การออกเสียงคำว่า þúaði þúaði [is]
 • การออกเสียงคำว่า þurrkaði þurrkaði [is]
 • การออกเสียงคำว่า þurfti þurfti [is]
 • การออกเสียงคำว่า þrætti þrætti [is]
 • การออกเสียงคำว่า þræddi þræddi [is]
 • การออกเสียงคำว่า þrumdi þrumdi [is]
 • การออกเสียงคำว่า þrælaði þrælaði [is]
 • การออกเสียงคำว่า þreyði þreyði [is]
 • การออกเสียงคำว่า þinglýsti þinglýsti [is]
 • การออกเสียงคำว่า þjálfaði þjálfaði [is]
 • การออกเสียงคำว่า þrammaði þrammaði [is]
 • การออกเสียงคำว่า þrasaði þrasaði [is]
 • การออกเสียงคำว่า þvingaði þvingaði [is]
 • การออกเสียงคำว่า þráði þráði [is]
 • การออกเสียงคำว่า þreifaði þreifaði [is]
 • การออกเสียงคำว่า þraukaði þraukaði [is]
 • การออกเสียงคำว่า þorði þorði [is]
 • การออกเสียงคำว่า þoldi þoldi [is]
 • การออกเสียงคำว่า þjónaði þjónaði [is]
 • การออกเสียงคำว่า þáði þáði [is]
 • การออกเสียงคำว่า benti benti [is]
 • การออกเสียงคำว่า gerði gerði [is]
 • การออกเสียงคำว่า efndi efndi [is]
 • การออกเสียงคำว่า hafði hafði [is]
 • การออกเสียงคำว่า framkvæmdi framkvæmdi [is]
 • การออกเสียงคำว่า skrifaði skrifaði [is]
 • การออกเสียงคำว่า lifði lifði [is]
 • การออกเสียงคำว่า nýtti nýtti [is]
 • การออกเสียงคำว่า neitaði neitaði [is]