หมวดหมู่:

region of Sweden

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงregion of Sweden

  • การออกเสียง : len
    len [cs]