หมวดหมู่:

recenzje

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงrecenzje

  • การออกเสียง : oschłe oschłe [pl]
  • การออกเสียง : w recenzjach w recenzjach [pl]